Full koll på våra isar!
Till Iskolls App

Vad är Iskoll?

Med Iskoll vill vi göra våra isar tillgängligare för alla genom att sprida information om vilka isar som används och vad man kan göra på dem.

Vi gör det med hjälp av en app där du kan dela med dig av vad du gör på isen och hur isen är. I appen kan du också se vad alla andra gör på isarna runt om i Sverige.

Redan nu når du Iskoll här på webben och vi jobbar för fullt med att få klart appversionerna för iPhone och Android också.

Vad Iskoll inte är

Iskoll är inte en app för issäkerhet eller livräddning.

Iskolls rapporter skapas av personer med olika bakgrund och iserfarenhet, rapporterna ska användas som inspiration och indikation på vad som händer på våra isar. De ska inte användas som en garanti för vilka isar som kan användas eller inte.

Som alltid gäller att du ska ha nödvändig kunskap, utrustning och sällskap när du går ut på en is.

Senaste nytt

27 oktober 2022

Höstnytt

Snabbfilter och användarprofiler är det senaste i Iskoll.

Kolla in klippet för att se vad det handlar om!

23 maj 2022

Ny funktionalitet i Iskollappen

Nu finns stöd för filtrering av rapporter baserat på aktivitetstyp och rapportdatum. Det går också att välja olika färgkodningar på kartan, tex för att visa isens bärighet.

20 mars 2022

Första versionen av Iskoll släpps

Det här korta klippet visar appens grundfunktioner och hur issäkerheten kan förbättras med hjälp av den här typen av tjänst.